Korrekt  fangstbehandling

Norske fiskefartøy har de beste forutsetningene for å produsere fisk av høy kvalitet. En ser likevel at enkelte slurver i fangstbehandlingen. Tap av kvalitet kan ikke rettes opp igjen. Det er derfor viktig å håndtere fisken optimalt gjennom hele fangst- og produksjonsprosessen. Korrekt fangstbehandling er viktig både ut i fra et kvalitetsaspekt og for lønnsomheten for mannskap og rederi.

Målet er at filmen skal gi nyttig informasjon og bidra til felles forståelse av kvalitet og konsekvensene av feil fangstbehandling. God kvalitet er viktig for norsk fiskerinæring sitt renommé og er et av våre viktigste fortrinn i eksportmarkedene.

Filmen er utarbeidet i samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Møreforsking Marin, Ålesund Videregående skole, SUROFI, Møre og Romsdal Fiskarlag og utvalgte rederi og eksportører. Arbeidet er finansiert av Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond, SUROFI og VRI Møre og Romsdal.

Se hele filmen >
KAP 1

Introduksjon

Norske fiskefartøy er moderne og har de beste forutsetningene for ...

KAP 2

Redskap

Ulike redskap har forskjellige utfordringer. For fangst med trål og snurrevad ... [...]

KAP 3

Bløgging

Korrekt bløgging er viktig for kvaliteten på fisken, og bør ...

KAP 4

Sløying

Sløyesnittet skal utføres på midten av buken, mellom bukfinnene i ...

KAP 5

Kapping

Det er viktig at hodekappinga blir utført korrekt med fine ...

KAP 6

Frysing

Frysetid er avhengig av størrelse og fiskeslag. Fet fisk som ...

KAP 7

Emballering

Fisken må være korrekt emballert slik at produktet er godt ...

KAP 8

Lossing

Lossing av fisk kan være kritisk i forhold til å ... Les resten [...]

KAP 9

Kvalitet

Fisker med kvalitetsfeil:
Vi skal illustrere forskjellen på fisk med [...]

KAP 10

Avslutning

Fiskeindustrien er fiskeren sine kunder, og det er kunden som ...