Correct Catch Handling On Board Fishing Vessels

Avslutning

Fiskeindustrien er fiskeren sine kunder, og det er kunden som betaler for produktene som blir produsert.

Fisken må være:

  • Sunn og frisk
  • Ikke påvirket av ytre påkjenninger, som for eksempel slagskader, klepphull eller lignende
  • Korrekt utbløding, hodekapping og sløyesnitt
  • Korrekt rensing av bukhulen
  • Korrekt sortert i fiskeslag og størrelse
  • Korrekt emballering
  • Korrekt og fullstendig merking
  • Korrekt temperatur både ved ising og frysing

Dersom et eller flere av disse punkta ikke blir fulgt opp, vi det gi lavere pris på varene, og feil på råvarene kan ikke rettes opp igjen i videreforedlingen.

Gode råvarer gir fornøyde kunder!

KAP 1

Introduksjon

Norske fiskefartøy er moderne og har de beste forutsetningene for ...

KAP 2

Redskap

Ulike redskap har forskjellige utfordringer. For fangst med trål og snurrevad ... [...]

KAP 3

Bløgging

Korrekt bløgging er viktig for kvaliteten på fisken, og bør ...

KAP 4

Sløying

Sløyesnittet skal utføres på midten av buken, mellom bukfinnene i ...

KAP 5

Kapping

Det er viktig at hodekappinga blir utført korrekt med fine ...

KAP 6

Frysing

Frysetid er avhengig av størrelse og fiskeslag. Fet fisk som ...

KAP 7

Emballering

Fisken må være korrekt emballert slik at produktet er godt ...

KAP 8

Lossing

Lossing av fisk kan være kritisk i forhold til å ... Les resten [...]

KAP 9

Kvalitet

Fisker med kvalitetsfeil:
Vi skal illustrere forskjellen på fisk med [...]

KAP 10

Avslutning

Fiskeindustrien er fiskeren sine kunder, og det er kunden som ...