Correct Catch Handling On Board Fishing Vessels

Ending

The fish processing industry is the fisherman’s customer, and it is the customer who pays for the resulting product. This presents a number of requirements to the product. It must be
  • Fresh and healthy
  • Not affected by external influences, such as bruising, gaff holes etc.
  • Correct bleeding, head-cutting and gutting
  • Correct cleaning of the abdominal cavity
  • Sorting of fish species and sizes
  • Correct packaging
  • Correct and complete labeling
  • Correct temperature at both icing and freezing
If one or more of these points are neglected, it will result in a lower price for the product, and faults in the raw material cannot be corrected in the processing. Good raw materials result in satisfied customers!
KAP 1

Introduksjon

Norske fiskefartøy er moderne og har de beste forutsetningene for ...

KAP 2

Redskap

Ulike redskap har forskjellige utfordringer. For fangst med trål og snurrevad ... [...]

KAP 3

Bløgging

Korrekt bløgging er viktig for kvaliteten på fisken, og bør ...

KAP 4

Sløying

Sløyesnittet skal utføres på midten av buken, mellom bukfinnene i ...

KAP 5

Kapping

Det er viktig at hodekappinga blir utført korrekt med fine ...

KAP 6

Frysing

Frysetid er avhengig av størrelse og fiskeslag. Fet fisk som ...

KAP 7

Emballering

Fisken må være korrekt emballert slik at produktet er godt ...

KAP 8

Lossing

Lossing av fisk kan være kritisk i forhold til å ... Les resten [...]

KAP 9

Kvalitet

Fisker med kvalitetsfeil:
Vi skal illustrere forskjellen på fisk med [...]

KAP 10

Avslutning

Fiskeindustrien er fiskeren sine kunder, og det er kunden som ...