Correct Catch Handling On Board Fishing Vessels

Bløgging

Korrekt bløgging er viktig for kvaliteten på fisken, og bør gjøres når fisken blir tatt om bord. Det er viktig at fisken blir bløgga levende. Da vil pumpefunksjonene i hjertet og muskelsammentrekninger hjelpe til når blodårene skal tømmes. Du må ikke starte kutting før fisken er tømt for blod, og fisken er fin og hvit i kjøttet.

For å unngå slag- og støtskader må fisken håndteres forsiktig etter bløgging.

Det finst flere bløggemetoder. Vi skal illustrere tosnittsmetoden og stikkmetoden.

Tosnittsmetoden: Bruker du tosnittmetoden, kutter du kverken først. Deretter fører du kniven litt på skrå ned mot nakken og skjærer over begge hovedpulsårene ned mot ryggen.

Viss du bare kutter den ene hovedpulsåra, blir fisken utblødd bare på den ene siden.

Stikkmetoden: Bruker du stikkmetoden, stikker du inn kniven rett i bakkant av gjellene slik at hovedpulsåra blir kutta. Det er lett å skade hjertet viss du stikker feil.

Utblødningstanken

Etter bløgginga skal fisken blø ut i rennende vann i minst 15 minutt. For å få god utblødning må en ha god sirkulasjon av rennende vann og ikke for mye fisk i tanken. Sjødød fisk skal også bløgges, men sorteres for seg selv.

Når du bløgger er dette viktig:

  • Bløgg raskt med korrekt kutt
  • Unngå å skade hjertet
  • Fisken skal blø ut i rennende vann i minst 15 minutter

Metode for å undersøke om fisken er godt utblødd

Dersom fisken er dårleg utblødd, ser vi tydelige blodrester i fiskekjøttet.

Vi skal illustrere tre enkle metoder for å sjekke om fisken er godt utblødd:

Metode 1:
Dra fingeren langs den naturlige spaltinga på ryggsida av fileten. Utblødinga er ikke god nok viss blodårene er fylt med blod.

Metode 2:
Stryk fingeren langs ribbebena ned mot buken. Fisken er dårlig utblødd viss blodet pipler ut av årene.

Metode 3:
Skrap vekk svarthinna på buklappen. Press fingrene opp under buken slik at blodårene kommer tydelig fram. Viss det er tydelige blodfylte årer i buken, er fisken er dårlig utblødd. God utblødning gir hvite, fine buker.

KAP 1

Introduksjon

Norske fiskefartøy er moderne og har de beste forutsetningene for ...

KAP 2

Redskap

Ulike redskap har forskjellige utfordringer. For fangst med trål og snurrevad ... [...]

KAP 3

Bløgging

Korrekt bløgging er viktig for kvaliteten på fisken, og bør ...

KAP 4

Sløying

Sløyesnittet skal utføres på midten av buken, mellom bukfinnene i ...

KAP 5

Kapping

Det er viktig at hodekappinga blir utført korrekt med fine ...

KAP 6

Frysing

Frysetid er avhengig av størrelse og fiskeslag. Fet fisk som ...

KAP 7

Emballering

Fisken må være korrekt emballert slik at produktet er godt ...

KAP 8

Lossing

Lossing av fisk kan være kritisk i forhold til å ... Les resten [...]

KAP 9

Kvalitet

Fisker med kvalitetsfeil:
Vi skal illustrere forskjellen på fisk med [...]

KAP 10

Avslutning

Fiskeindustrien er fiskeren sine kunder, og det er kunden som ...