Correct Catch Handling On Board Fishing Vessels

Frysing

Frysetid er avhengig av størrelse og fiskeslag. Fet fisk som uer, kveite og blåkveite kan «sleppe» fettet dersom fisken vert fryst inn for sent.

Når du fryser fisk er dette viktig:

  • Fryseren skal være minst 30 minusgrader før innfrysinga starter
  • Fisken får fryseskader dersom han ligger for lenge i fryseren
  • Fisken må være ferdig innfryst før han vert tatt ut att av fryseren

Det er viktig med en konstant kjølekjede for å ta vare på kvaliteten, fra båtene – til kundene ute i markedet.

KAP 1

Introduksjon

Norske fiskefartøy er moderne og har de beste forutsetningene for ...

KAP 2

Redskap

Ulike redskap har forskjellige utfordringer. For fangst med trål og snurrevad ... [...]

KAP 3

Bløgging

Korrekt bløgging er viktig for kvaliteten på fisken, og bør ...

KAP 4

Sløying

Sløyesnittet skal utføres på midten av buken, mellom bukfinnene i ...

KAP 5

Kapping

Det er viktig at hodekappinga blir utført korrekt med fine ...

KAP 6

Frysing

Frysetid er avhengig av størrelse og fiskeslag. Fet fisk som ...

KAP 7

Emballering

Fisken må være korrekt emballert slik at produktet er godt ...

KAP 8

Lossing

Lossing av fisk kan være kritisk i forhold til å ... Les resten [...]

KAP 9

Kvalitet

Fisker med kvalitetsfeil:
Vi skal illustrere forskjellen på fisk med [...]

KAP 10

Avslutning

Fiskeindustrien er fiskeren sine kunder, og det er kunden som ...