Correct Catch Handling On Board Fishing Vessels

Freezing

Freezing time depends on size and species. In oily fish such as red fish, halibut and Greenland halibut, the fat may separate if the freezing is too slow. The following points are important when freezing fish:
  • The freezer must be at least minus 30° centigrade before the freezing begins
  • Fish will be damaged if left too long in the freezer
  • The fish must be thoroughly frozen before being removed from the freezer
It is important to have an unbroken refrigeration chain to preserve the quality, from the fishing boats to the final customers.
KAP 1

Introduksjon

Norske fiskefartøy er moderne og har de beste forutsetningene for ...

KAP 2

Redskap

Ulike redskap har forskjellige utfordringer. For fangst med trål og snurrevad ... [...]

KAP 3

Bløgging

Korrekt bløgging er viktig for kvaliteten på fisken, og bør ...

KAP 4

Sløying

Sløyesnittet skal utføres på midten av buken, mellom bukfinnene i ...

KAP 5

Kapping

Det er viktig at hodekappinga blir utført korrekt med fine ...

KAP 6

Frysing

Frysetid er avhengig av størrelse og fiskeslag. Fet fisk som ...

KAP 7

Emballering

Fisken må være korrekt emballert slik at produktet er godt ...

KAP 8

Lossing

Lossing av fisk kan være kritisk i forhold til å ... Les resten [...]

KAP 9

Kvalitet

Fisker med kvalitetsfeil:
Vi skal illustrere forskjellen på fisk med [...]

KAP 10

Avslutning

Fiskeindustrien er fiskeren sine kunder, og det er kunden som ...