Correct Catch Handling On Board Fishing Vessels

Introduction

In this film, we will look at how to ensure good quality fish through correct handling of the catch. Norwegian fishing vessels are modern and have all the prerequisites for producing fish of the highest quality. There will, however, still often be room for improvements when it comes to how the catch is handled. Correct handling is important for the quality of the fish, and to improve profitability for crew and owners. Bruising that is invisible on the outside can result in extensive internal bleeding and ruin the fish.   Other problematic areas may involve a an extended time between the fish being caught and bled,, incomplete bleeding, or the fish being cut, packed or frozen in the wrong manner. Different species of fish must also be treated differently after the catch.
KAP 1

Introduksjon

Norske fiskefartøy er moderne og har de beste forutsetningene for ...

KAP 2

Redskap

Ulike redskap har forskjellige utfordringer. For fangst med trål og snurrevad ... [...]

KAP 3

Bløgging

Korrekt bløgging er viktig for kvaliteten på fisken, og bør ...

KAP 4

Sløying

Sløyesnittet skal utføres på midten av buken, mellom bukfinnene i ...

KAP 5

Kapping

Det er viktig at hodekappinga blir utført korrekt med fine ...

KAP 6

Frysing

Frysetid er avhengig av størrelse og fiskeslag. Fet fisk som ...

KAP 7

Emballering

Fisken må være korrekt emballert slik at produktet er godt ...

KAP 8

Lossing

Lossing av fisk kan være kritisk i forhold til å ... Les resten [...]

KAP 9

Kvalitet

Fisker med kvalitetsfeil:
Vi skal illustrere forskjellen på fisk med [...]

KAP 10

Avslutning

Fiskeindustrien er fiskeren sine kunder, og det er kunden som ...