Correct Catch Handling On Board Fishing Vessels

Kvalitet

Fisker med kvalitetsfeil:

Vi skal illustrere forskjellen på fisk med kvalitetsfeil og fisk av god kvalitet

  1. Her er det feilkapping, med løse øreben
  2. Denne fisken er håndkappa feil, og det er rester av lever
  3. Her er mye spalting og en bløt konsistens i fiskekjøttet
  4. Her er sløyesnittet feil. Snittet skal være på venstre side av gattfinnen. Om det er på høyre side får du en flike

Leverester smitter over på fiskekjøttet og gir en gul farge. Fiskekjøttet blir harskt.

En fisk med god kvalitet:

  • Korrekt kapping, med rundt nakkeparti
  • Ingen løse øreben
  • Hvit og fin fisk som er godt utblødd.
KAP 1

Introduksjon

Norske fiskefartøy er moderne og har de beste forutsetningene for ...

KAP 2

Redskap

Ulike redskap har forskjellige utfordringer. For fangst med trål og snurrevad ... [...]

KAP 3

Bløgging

Korrekt bløgging er viktig for kvaliteten på fisken, og bør ...

KAP 4

Sløying

Sløyesnittet skal utføres på midten av buken, mellom bukfinnene i ...

KAP 5

Kapping

Det er viktig at hodekappinga blir utført korrekt med fine ...

KAP 6

Frysing

Frysetid er avhengig av størrelse og fiskeslag. Fet fisk som ...

KAP 7

Emballering

Fisken må være korrekt emballert slik at produktet er godt ...

KAP 8

Lossing

Lossing av fisk kan være kritisk i forhold til å ... Les resten [...]

KAP 9

Kvalitet

Fisker med kvalitetsfeil:
Vi skal illustrere forskjellen på fisk med [...]

KAP 10

Avslutning

Fiskeindustrien er fiskeren sine kunder, og det er kunden som ...