Correct Catch Handling On Board Fishing Vessels

Quality

This is a fish which has been correctly bled. You can see that
  • The flesh is nicely white
  • The bellies are nicely white
  • There are no traces of blood

Four examples of fish with quality errors

We will here illustrate the difference between fish with quality errors and of good quality.
  • Here we see faulty cutting, with loose collarbones
  • This fish has been manually cut in an incorrect manner, and there are traces of liver
  •  Here there are many fissures, and the flesh has a flabby consistency
  • Here, the gutting cut is incorrect. The cut is made to the left of the anal fin. If the cut is made to the right, there will be a loose flap.
Traces of liver will contaminate the flesh and cause yellow discoloration. The fish flesh will turn rancid.   A fish of good quality:
  • Correct cutting, with a rounded neck area
  • No loose collarbones
  • Nicely white fish which has been well bled
 
KAP 1

Introduksjon

Norske fiskefartøy er moderne og har de beste forutsetningene for ...

KAP 2

Redskap

Ulike redskap har forskjellige utfordringer. For fangst med trål og snurrevad ... [...]

KAP 3

Bløgging

Korrekt bløgging er viktig for kvaliteten på fisken, og bør ...

KAP 4

Sløying

Sløyesnittet skal utføres på midten av buken, mellom bukfinnene i ...

KAP 5

Kapping

Det er viktig at hodekappinga blir utført korrekt med fine ...

KAP 6

Frysing

Frysetid er avhengig av størrelse og fiskeslag. Fet fisk som ...

KAP 7

Emballering

Fisken må være korrekt emballert slik at produktet er godt ...

KAP 8

Lossing

Lossing av fisk kan være kritisk i forhold til å ... Les resten [...]

KAP 9

Kvalitet

Fisker med kvalitetsfeil:
Vi skal illustrere forskjellen på fisk med [...]

KAP 10

Avslutning

Fiskeindustrien er fiskeren sine kunder, og det er kunden som ...