Correct Catch Handling On Board Fishing Vessels

Lossing

Lossing av fisk kan være kritisk i forhold til å holde uavbrutt kjølekjede. Produktene må fraktes så snart som mulig til godkjent kjøle- og fryselager.

Under lossing er dette viktig:

  • Etiketter skal vende ut slik at de er synlige for registrering og kontroll.
  • Emballasjen må ikke være skada eller forurenset.
  • Fisken må transporteres raskt til kjøle- og fryselager.
KAP 1

Introduksjon

Norske fiskefartøy er moderne og har de beste forutsetningene for ...

KAP 2

Redskap

Ulike redskap har forskjellige utfordringer. For fangst med trål og snurrevad ... [...]

KAP 3

Bløgging

Korrekt bløgging er viktig for kvaliteten på fisken, og bør ...

KAP 4

Sløying

Sløyesnittet skal utføres på midten av buken, mellom bukfinnene i ...

KAP 5

Kapping

Det er viktig at hodekappinga blir utført korrekt med fine ...

KAP 6

Frysing

Frysetid er avhengig av størrelse og fiskeslag. Fet fisk som ...

KAP 7

Emballering

Fisken må være korrekt emballert slik at produktet er godt ...

KAP 8

Lossing

Lossing av fisk kan være kritisk i forhold til å ... Les resten [...]

KAP 9

Kvalitet

Fisker med kvalitetsfeil:
Vi skal illustrere forskjellen på fisk med [...]

KAP 10

Avslutning

Fiskeindustrien er fiskeren sine kunder, og det er kunden som ...