Correct Catch Handling On Board Fishing Vessels

Redskap

Ulike redskap har forskjellige utfordringer. For fangst med trål og snurrevad er dette viktig:

  • Unngå store fangster i trålposen
  • Tilpass halet til produksjonskapasiteten
  • Ikke bland fisk fra ulike hal i tankene

For fangst med line er dette viktig:

  • Unngå at bruket står for lenge
  • Bruk langtroa og kleppen på hodet og ikke i fiskekroppen
  • Bløgg fisken med en gang den kommer over rekka

For fangst med garn er dette viktig:

  • Unngå at bruket står for lenge
  • Ta fisken forsiktig ut av maskene for å unngå skader,- og bløgg den med en gang
  • Sortér sjødød fisk for seg
KAP 1

Introduksjon

Norske fiskefartøy er moderne og har de beste forutsetningene for ...

KAP 2

Redskap

Ulike redskap har forskjellige utfordringer. For fangst med trål og snurrevad ... [...]

KAP 3

Bløgging

Korrekt bløgging er viktig for kvaliteten på fisken, og bør ...

KAP 4

Sløying

Sløyesnittet skal utføres på midten av buken, mellom bukfinnene i ...

KAP 5

Kapping

Det er viktig at hodekappinga blir utført korrekt med fine ...

KAP 6

Frysing

Frysetid er avhengig av størrelse og fiskeslag. Fet fisk som ...

KAP 7

Emballering

Fisken må være korrekt emballert slik at produktet er godt ...

KAP 8

Lossing

Lossing av fisk kan være kritisk i forhold til å ... Les resten [...]

KAP 9

Kvalitet

Fisker med kvalitetsfeil:
Vi skal illustrere forskjellen på fisk med [...]

KAP 10

Avslutning

Fiskeindustrien er fiskeren sine kunder, og det er kunden som ...