Correct Catch Handling On Board Fishing Vessels

Gear groups

There are different challenges for the different gear groups. The following points are important for fishing with trawl and Danish seine:
  • Avoid over-filling the net
  • Adjust the haul to the production capacity
  • Do not mix fish from separate hauls in the tanks
The following points are important for longline-fishing:
  • Make sure that the line is not left standing too long
  • The long rod and the gaff must be used on the head of the fish, not the body
  • Bleed the fish as soon as they cross the railing
The following points are important for net fishing:
  • Make sure that the net is not left standing too long
  • Remove the fish from the mesh carefully to avoid damage, and bleed it immediately
  • Sort the fish that are already dead separately
KAP 1

Introduksjon

Norske fiskefartøy er moderne og har de beste forutsetningene for ...

KAP 2

Redskap

Ulike redskap har forskjellige utfordringer. For fangst med trål og snurrevad ... [...]

KAP 3

Bløgging

Korrekt bløgging er viktig for kvaliteten på fisken, og bør ...

KAP 4

Sløying

Sløyesnittet skal utføres på midten av buken, mellom bukfinnene i ...

KAP 5

Kapping

Det er viktig at hodekappinga blir utført korrekt med fine ...

KAP 6

Frysing

Frysetid er avhengig av størrelse og fiskeslag. Fet fisk som ...

KAP 7

Emballering

Fisken må være korrekt emballert slik at produktet er godt ...

KAP 8

Lossing

Lossing av fisk kan være kritisk i forhold til å ... Les resten [...]

KAP 9

Kvalitet

Fisker med kvalitetsfeil:
Vi skal illustrere forskjellen på fisk med [...]

KAP 10

Avslutning

Fiskeindustrien er fiskeren sine kunder, og det er kunden som ...